Thiết lập gửi order đến bếp/bar theo từng khu vực như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thiết lập gửi order đến bếp/bar theo từng khu vực như thế nào?

Đối với các nhà hàng có nhiều khu vực và nhiều bếp/bar, thu ngân muốn chọn bếp/bar in phiếu chế biến tại tầng/khu vực đang làm việc thì thực hiện như sau:

  • Nhấn vào biểu tượng dau3gach và chọn Thiết lập.
  • Tại tab Thiết lập chung, bật tính năng Thiết lập gửi order đến bếp/bar theo khu vực phục vụ.
  • Chọn bếp/bar chế biến.

bep-che-bien-001

Lưu ý: Trường hợp mỗi tầng tại nhà hàng vẫn 1 quầy bar pha chế nhưng lại phân chia các bếp chuyên chế biến riêng các món, như Bếp Á/Bếp Âu…

Khi đó cần thiết lập:

  • Bar theo tầng/khu vực pha chế.
  • Bếp thiết lập Không theo khu vực, khi đó, phiếu món sẽ được in ra tại nơi chế biến theo thiết lập từng món.

in-bb-theo-khu-vuc-1

Trường hợp nhà hàng có đăng ký với MISA để sử dụng tính năng Gửi 1 món xuống nhiều bếp/bar (xem chi tiết tính năng tại đây). Thu ngân thực hiện thiết lập in theo khu vực như sau:

  • Tại phần Thiết lập máy in và mẫu in/In order, tích chọn Kết nối với máy in thông qua máy tính để bàn.
  • Chọn máy in thu ngân và khu vực phục vụ tương ứng.

Lưu ý: Trường hợp in thông qua máy tính để bàn, lệnh in sẽ phụ thuộc vào thiết lập máy in trên máy tính đó. Nếu máy tính không thiết lập máy in, phiếu in sẽ không được in ra. 

Cập nhật 06/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan