Thu ngân muốn sắp xếp các chức năng trên danh sách order thì làm thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thu ngân muốn sắp xếp các chức năng trên danh sách order thì làm thế nào?

Thu ngân có thể sắp xếp các chức năng thường sử dụng lên trước trên danh sách order bằng cách:

  • Trên giao diện màn hình bán hàng, chạm vào biểu tượng bieutuong3vach và chọn Thiết lập.
  • Tại phần Thiết lập chung, chạm vào Thứ tự hiển thị chức năng trên order.

thu-tu-nut-002

  • Chạm và giữ biểu tượng bieu_tuong_di_chuyenvà di chuyển các chức năng.
  • Chạm vào Cất.

Tablet_thiet_lap_thu_tu_nut_002

  • Khi đó, thứ tự các chức năng trên order sẽ được thay đổi.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan