Thiết lập bếp/bar - Mô hình 2 - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thiết lập bếp/bar – Mô hình 2

Mô hình 2: Nhà hàng có 1 Khu vực phục vụ gồm nhiều bếp/bar phục vụ chung cho tất cả các order, mỗi món chế biến ở một bếp/bar.


Ví dụ:
Nhà hàng ẩm thực có 1 khu vực bếp gồm 2 bếp: 1 bếp chuyên chế biến món ăn Châu Âu, 1 bếp chuyên chế biến món ăn Châu Á. Mỗi món được chỉ được chế biến ở 1 bếp.

Cách thiết lập:

Trên Web

  • Không thiết lập: “Gửi 1 món xuống nhiều bếp/bar”
  • Thiết lập danh mục bếp/bar gồm 2 Bếp: 1 bếp Âu và 1 bếp Á. Bếp Âu sẽ chế biến các món âu, Bếp Á sẽ chế biến các món á.

Nhấn Chọn món để chọn món ăn chế biến tại bếp.
Trên máy PC của thu ngân

  • Chọn máy in cho các bếp/bar và thực hiện thiết lập mẫu in.


Trên máy Tablet của thu ngân, nhân viên phục vụ

Trường hợp in trực tiếp đến máy in (trên máy tính bảng), bật chức năng Máy in cho bếp/bar và thiết lập IP cho máy in.

Trường hợp in thông qua máy tính thu ngân:

  • Tắt chức năng Máy in cho bếp/bar.

  • Trên PC, tại phần thiết lập máy in, tích chọn Thực hiện in ở bếp/bar qua máy tính này khi nhà hàng dùng máy tính bảng hoặc điện thoại để ghi order.


Trên điện thoại của nhân viên phục vụ

  • Chỉ in thông qua máy tính => Trên máy thu ngân thực hiện tích chọn Thực hiện in ở bếp/bar qua máy tính này khi nhà hàng dùng máy tính bảng hoặc điện thoại để ghi order.

Khi gửi bếp/bar, các món Âu sẽ in ra tại bếp Âu, món Á in ra tại bếp Á.

Cập nhật 22/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan