Thu tiền đặt cọc cho khách thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thu tiền đặt cọc cho khách thế nào?

Trường hợp khách đặt cọc ngay khi đặt chỗ/yêu cầu giao hàng:

1. Trên giao diện Đặt chỗ hoặc Thông tin giao hàng, nhấn biểu tượng .


2. Nhập thông tin đặt cọc:Trường hợp khách đặt cọc sau khi đặt chỗ/yêu cầu giao hàng:

1. Tại màn hình bất kỳ, nhấn biểu tượng mũi tên và chọn Thu tiền đặt cọc.


2. Nhập thông tin đặt cọc.

Lưu ý:

  • Với trường hợp đặt cọc cho đặt chỗ, thu ngân cũng có thể ghi nhận số tiền khách đặt cọc ngay trên sổ đặt chỗ:
    • Nhấn biểu tượng , chọn Sổ đặt chỗ.
    • Tìm đến khách cần ghi nhận đặt cọc, chọn biểu tượng (tại cột Thu tiền đặt cọc).
    • Nhập thông tin đặt cọc


Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan