Tình trạng CUKCUK bị thoát khi đang sử dụng, khi mở lại thì CUKCUK bị xóa - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Tình trạng CUKCUK bị thoát khi đang sử dụng, khi mở lại thì CUKCUK bị xóa

Thực tế: Trên máy PC/POS của thu ngân tại một số nhà hàng gặp tình trạng CUKCUK bị thoát khi đang làm việc, mở lại thì CUKCUK đã bị xóa.
Nguyên nhân: Do máy thu ngân bị nhiễm virus CloudNet. Có thể kiểm tra bằng cách nhấn biểu tượng Start, tìm kiếm và chọn Programs and Features xem CloundNet có cài đặt trên máy hay không.

Cách khắc phục: Để khắc phục, cần cài lại win cho máy tính.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan