Trả nợ nhà cung cấp - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Trả nợ nhà cung cấp

1. Mục đích
Ghi nhận việc trả nợ nhà cung cấp theo một trong các trường hợp sau:

Trả nợ bằng tiền mặt
Trả nợ bằng tiền gửi

2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1 Trả nợ bằng tiền mặt

a. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn
tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện
Để trả nợ nhà cung cấp bằng tiền mặt, thực hiện như sau:
1. Vào
Mua hàng.
2. Chọn
tab Trả nợ.


3. Chọn nhà cung cấp cần trả nợ.
4. Nhấn Trả nợ.


5. Ghi nhận việc trả nợ cho nhà cung cấp theo một trong hai cách sau:

  • Trường hợp trả một phần trong tổng số tiền công nợ (không cần chính xác là trả cho chứng từ nào).

  • Trường hợp trả theo từng chứng từ phát sinh.

6. Nhấn Trả tiền => hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ phiếu chi tiền trả nợ.


7. Cập nhật thông tin trên phiếu chi tiền trả nợ (nếu cần).


8. Nhấn Cất.

2.2. Trả nợ bằng tiền gửi


a. Xem/tải phim hướng dẫnTải phim hướng dẫn tại đây
(Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện

Để trả nợ nhà cung cấp bằng tiền gửi, thực hiện như sau:

1. Vào
Mua hàng.
2. Chọn
tab Trả nợ.


3. Chọn nhà cung cấp cần trả nợ.
4. Nhấn Trả nợ.


5. Ghi nhận việc trả nợ cho nhà cung cấp theo một trong hai cách sau:

  • Trường hợp trả một phần trong tổng số tiền nợ (không cần chính xác là trả cho chứng từ nào).

  • Trường hợp trả theo từng chứng từ phát sinh.

6. Nhấn Trả tiền => hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ phiếu chi trả nợ.


5. Cập nhật thông tin trên phiếu chi trả nợ (nếu cần).


6. Nhấn Cất.3. Lưu ý

  • Có thể ghi nhận trả nợ nhà cung cấp bằng cách vào nghiệp vụ Quỹ Tiền mặt hoặc Quỹ tiền Gửi, nhấn Thêm\Chi tiền\Trả nợ, sau đó thao tác tương tự như trên

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan