Khai báo nhóm nhà cung cấp - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Khai báo nhóm nhà cung cấp

1. Mục đích
Giúp phân loại nhà cung cấp vào các nhóm phù hợp để nhà hàng tiện liên hệ, tìm kiếm khi khai báo nguyên vật liệu, khi đặt hàng hoặc nhập mua hàng.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện

1. Chọn Danh mục\Nhóm nhà cung cấp.

2. Nhấn Thêm.


3. Sau khi nhấn Cất thông tin nhóm nhà cung cấp vừa thêm sẽ hiển thị trên màn hình danh sách.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan