Theo dõi lịch sử giao dịch với nhà cung cấp - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Theo dõi lịch sử giao dịch với nhà cung cấp


1. Mục đích
Cho phép theo dõi lịch sử tất cả các giao dịch của nhà hàng với nhà cung cấp từ công nợ đầu kỳ đến công nợ phát sinh trong quá trình mua bán, trả lại hàng.

2. Các bước thực hiện


1. Vào Danh mục\Nhà cung cấp.

2. Chọn nhà cung cấp trên danh sách.
3. Nhấn Xem lịch sử giao dịch.

4. Nhập khoảng thời gian.
5. Nhấn Lấy dữ liệu.


3. Lưu ý

  • Nếu muốn xem lại chi tiết chứng từ trên lịch sử giao dịch, nhấn chức năng Xem.


Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan