Lập danh sách nhà cung cấp từ file excel có sẵn của nhà hàng/quán - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Lập danh sách nhà cung cấp từ file excel có sẵn của nhà hàng/quán

1. Mục đích
Giúp nhà hàng chuyển danh sách nhà cung cấp đang được quản lý trên file excel vào phần mềm. Thường sử dụng trong trường hợp nhà hàng mới bắt đầu triển khai phần mềm và có sẵn danh sách nhà cung cấp trên file excel.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây
(Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện

1. Chọn Danh mục\Nhà cung cấp.


2. Nhấn Nhập khẩu.
3. Tải file excel mẫu về máy.


4. Thực hiện sao chép danh sách nhà cung cấp cần nhập khẩu vào file excel mẫu được tải về.5. Lưu và đóng file excel lại.
6. Nhấn Chọn rồi tìm đường dẫn đến file excel cần nhập khẩu. (Trường hợp đã đóng chức năng nhập khẩu nhà cung cấp rồi, thì vào lại Danh mục\Nhà cung cấp và nhấn Nhập khẩu).

7. Nhấn Tiếp tục => tại
bước Kiểm tra dữ liệu, hệ thống sẽ chỉ ra có bao nhiêu dòng hợp lệ, bao nhiêu dòng không hợp lệ (với
những dòng không hợp lệ thì nhập khẩu sẽ không thành công)
.8. Nhấn Thực hiện => tại bước Kết quả nhập khẩu, hệ thống sẽ thực hiện nhập khẩu những dòng hợp lệ vào phần mềm và thông báo kết quả nhập khẩu.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan