Lý do hủy món - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Lý do hủy món

1. Mục đích
Giúp khai báo các lý do hủy món để thu ngân/nhân viên ghi order chọn khi hủy món cho khách, đồng thời quản lý nhà hàng xem được các báo cáo thống kê số lượng, tỷ lệ món hủy theo từng lý do
.
2. Các bước thực hiện


1. Vào Danh mục\Lý do hủy món.

2. Phần mềm đã tạo sẵn một số lý do hủy món phổ biến. Nếu nhà hàng thường phát sinh thêm các lý do hủy món khác, nhấn Thêm để khai báo.

3. Khi nhân viên hủy món cho khách thì cần lựa chọn lý do hủy món.


4. Quản lý nhà hàng có thể xem báo cáo thống kê số lượng hủy món tại Báo cáo\Bán hàng.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan