Thiết lập sơ đồ nhà hàng - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thiết lập sơ đồ nhà hàng

1. Mục đích

Nếu nhà hàng có nhu cầu quản lý sơ đồ bàn để luôn biết được khách nào đang ngồi bàn nào, còn trống bao nhiêu bàn,… thì cần khai báo các khu vực và thiết lập sơ đồ chỗ ngồi trước khi thực hiện hoạt động bán hàng.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây(Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
* Trường hợp 1: Chưa thực hiện thiết lập sơ đồ nhà hàng tại bước bắt đầu sử dụng

1. Vào Thiết lập hệ thống\Sơ đồ nhà hàng.


2. Nhập số khu vực được nhà hàng sử dụng để bán hàng.
3. Nhấn Khởi tạo.
4. Sửa lại tên khu vực giống với cách gọi của nhà hàng.
5. Nhập số bàn tương ứng với mỗi khu vực.


6. Chọn mẫu bàn.

7. Nhấn Đồng ý, các khu vực vừa khai báo sẽ hiển thị như sau.

 

 

8. Tại khu vực cần thiết lập sơ đồ chỗ ngồi, nhấn Thiết lập sơ đồ

 

 

 

 

9. Thiết lập lại sơ đồ đúng với thực tế của nhà hàng.

Cách 1: Chọn chức năng Thiết lập nhanh sơ đồ.


Cách 2: Sử dụng chuột kéo, thả để thay đổi các vị trí trên sơ đồ.

  • Di chuột vào bàn (hoặc cửa) để chuột biến thành mũi tên 4 chiều.
  • Nhấn giữ chuột trái và kéo bàn (hoặc cửa) đến vị trí mong muốn.
  • Nhấn chuột phải và chọn chức năng tương ứng để thiết lập lại bàn (hoặc cửa).
  • Ngoài ra có thể sử dụng chức năng: thêm phòng, thêm cửa, thêm bàn trên thanh công cụ để thiết lập lại sơ đồ cho giống với nhà hàng.
  • Và có thể chọn ảnh nền cho sơ đồ để nhân viên nhà hàng dễ dàng hình dung sơ đồ khi xếp bàn cho khách.

 

9. Nhấn Cất.

 

 

 

 

  • Sau khi thiết lập xong, thông tin bàn sẽ hiển thị trên các order như sau:

 

 

 

Trường hợp 2: Đã thực hiện thiết lập sơ đồ nhà hàng tại bước bắt đầu sử dụng
Thực hiện thiết lập lại sơ đồ nhà hàng theo các bước sau:
1. Vào Thiết lập hệ thống\Sơ đồ nhà hàng.


2. Nhấn Thêm để tạo mới khu vực.

3. Chọn khu vực đã tạo, nhấn Xóa để bỏ bớt khu vực vừa chọn.

 

4. Tại khu vực cần thiết lập lại sơ đồ chỗ ngồi, nhấn Thiết lập sơ đồ.

 

 

 

 

5. Thiết lập lại sơ đồ đúng với thực tế của nhà hàng.
Cách 1: Chọn chức năng Thiết lập nhanh sơ đồ.

Cách 2: Sử dụng chuột kéo, thả để thay đổi các vị trí trên sơ đồ.
  • Có thể sử dụng chức năng: Thêm phòng, Thêm cửa, Thêm bàn trên thanh công cụ để thiết lập lại sơ đồ cho giống với nhà hàng.
  • Nhấn Đổi mẫu bàn để chọn lại mẫu bàn cho khu vực.
  • Và có thể chọn ảnh nền cho sơ đồ để nhân viên nhà hàng dễ dàng hình dung sơ đồ khi xếp bàn cho khách.

6. Nhấn Cất.

 

  • Sau khi thiết lập xong, thông tin bàn sẽ hiển thị trên các order như sau:

 

4. Lưu ý:
1. Số lượng bàn tối đa trên 1 khu vực là 100.
2. Trường hợp nhà hàng có triển khai máy tính bảng 7 inch cho nhân viên ghi order/thu ngân sử dụng, quản lý nên thiết lập số lượng bàn tối đa trên 1 khu vực là 50.

Nếu số lượng bàn trên 1 khu vực > 50, quản lý nên chia nhỏ khu vực và quản lý trên nhiều sơ đồ. Ví dụ: Tầng 1 số lượng bàn là 100 thì nên tạo 2 khu vực sơ đồ: Tầng 1 (bên trái) kí hiệu T1-1 có 50 bàn, Tầng 1 (bên phải) kí hiệu T1-2 có 50 bàn. Sau đó có thể đặt lại tên bàn cho 2 khu vực này đúng với thực tế.

 

 

Cập nhật 29/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan