Két đựng tiền - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Két đựng tiền


1. Mục đích
Giúp khai báo các két đựng tiền để thu ngân sử dụng trong hoạt động thu tiền khách hàng.
Thu ngân sẽ lựa chọn két đựng tiền khi nhận bàn giao đầu ca làm việc.

  • Nếu nhà hàng trong một thời điểm chỉ có một thu ngân làm việc thì có thể sử dụng luôn két đựng tiền mà phần mềm đã tạo sẵn.
  • Nếu nhà hàng trong một thời điểm có nhiều thu ngân làm việc đồng thời thì cần khai báo thêm két đựng tiền để đảm bảo mỗi két đựng tiền trong một thời điểm chỉ có duy nhất một thu ngân sử dụng.

2. Các bước thực hiện


1. Vào Danh mục\Két đựng tiền.

2. Nhấn Thêm và khai báo thông tin về két đựng tiền.3. Nhấn Cất để hoàn thành.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan