Ca làm việc - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Ca làm việc

1. Mục đích
Giúp thiết lập danh sách các ca làm việc của nhà hàng để thu ngân có thể chọn đúng ca của mình khi nhận bàn giao đầu ca làm việc
. Quản lý nhà hàng có thể theo dõi được số tiền đầu ca, thu trong ca, số tiền bàn giao cuối ca… trên bảng kê biên bản bàn giao của nhà hàng.

2. Các bước thực hiện


1. Vào Danh mục\Ca làm việc.


2. Phần mềm đã tạo sẵn 2 ca làm việc là Sáng và Chiều. Nếu ca làm việc của thu ngân có giờ bắt đầu/giờ kết thúc khác với thông tin ở đây, hoặc ca làm việc của thu ngân là ca gãy, nhấn Sửa để nhập lại.


3. Nếu số ca làm việc của thu ngân nhà hàng nhiều hơn 2, nhấn Thêm để khai báo thêm ca làm việc.Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan