Thu tiền và in hóa đơn - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thu tiền và in hóa đơn

1. Mục đích
Giúp thu ngân thực hiện tính và thu tiền cho khách khi nhận được yêu cầu thanh toán.
2. Xem/tải phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện


Để thực hiện tính và thu tiền cho khách thực hiện theo các bước sau:

1. Lựa chọn Order cần thanh toán.

Cách 1: Nhấn vào biểu tượng trên order của khách có yêu cầu thanh toán (order có trạng thái màu cam).


Cách 2: Nhấn vào thông báo yêu cầu thanh toán để thực hiện thanh toán.


Cách 3:
Tại màn hình
Sơ đồ

 • Nhấn vào bàn của khách có yêu cầu thanh toán.
 • Nhấn vào biểu tượng .

2. Khai báo các thông tin trên màn hình tính tiền cho khách.

 • ​Chọn thông tin khách hàng tại mục Khách hàng. Nếu khách hàng chưa có trong danh sách, nhấn để thêm nhanh khách hàng.
 • Trường hợp nhà hàng thiết lập chính sách tích điểm/đổi điểm cho thành viên nhà hàng trên 5Food, khi tính tiền, thu ngân có thể ghi nhận số điểm khách dùng để thanh toán. Xem chi tiết tại đây.
 • Nếu khách hàng được hưởng các chương trình khuyến mại của nhà hàng thì chọn cho khách tại mục Chương trình khuyến mại.
 • Nhấn KHUYẾN MẠI KHÁC để ghi nhận chương trình khuyến mại giảm giá hóa đơn không theo chương trình khuyến mại chung của nhà hàng.
 • Nhấn vào biểu tượng để tặng món hoặc giảm giá món riêng cho khách.
 • Nếu nhà hàng có phát hành mã ưu đãi và khách hàng sử dụng mã khi thanh toán, nhập mã của khách tại phần Mã ưu đãi.
 • Nhà hàng có tính Phí dịch vụ, Thuế GTGT thì tích chọn mục tương ứng. Lưu ý là trước đó cần thiết lập tại phần Thiết lập chung/ tab Mua hàng/Bán hàng.
 • Trường hợp nhà hàng có ban hành thẻ Voucher thì nhấn để ghi nhận thông tin thẻ cho khách.
  3. Chọn biểu tượng Thu tiền.
  Nếu khách trả tiền ngay bằng tiền mặt hoặc thanh toán qua thẻ:

  • Nhập số tiền khách đưa, chọn theo mênh giá tiền hoặc chọn theo Gợi ý tiền mặt.
  • Chọn phương thức thanh toán tương ứng.
  • Tích chọn ô Khách tip/không lấy tiền thừa hoặc Bớt tiền lẻ cho khách tùy theo trường hợp thực tế. Với trường hợp khách có tip cho nhân viên nhà hàng, cần thực hiện nhập số tiền tip của khách tại ô Khách tip/không lấy tiền thừa.
  • Tích chọn In thông tin điểm ra hóa đơn để in điểm tài khoản 5Food của khách trên hóa đơn.


   Lưu ý:
   Trường hợp nhập số tiền khách đưa theo mệnh giá

   • Số lần nhấn vào mệnh giá tiền sẽ tương ứng với số tờ tiền khách đưa (Ví dụ khách đưa 1.000.000 VNĐ thì chỉ cần nhấn 2 lần vào mệnh giá 500.000)
   • Nếu nhập sai số tiền (nhập quá số tờ hoặc nhập nhầm) thì cần xóa số tiền khách đưa và nhập lại.

   Trường hợp khách nợ (Tính năng chỉ xuất hiện nếu nhà hàng đã tích chọn Cho khách nợ trong phần Thiết lập hệ thống\Thiêt lập chung\Tab Mua hàng/Bán hàng).

   • Tích chọn biểu tượng bên cạnh số tiền khách phải thanh toán.
   • Tích chọn Khách nợ và khai báo thông tin khách hàng nợ.
   • Chọn In và Đóng.

     4. Lưu ý

     • Đối với mô hình nhà hàng phục vụ nhanh (Quick Service) thu ngân sẽ thực hiện toàn bộ các thao tác từ ghi nhận món khách gọi, tính tiền và thu tiền cho khách. Hướng dẫn chi tiết thao tác trên phần mềm mời xem tại đây.
     • Trường hợp quản lý thiết lập Yêu cầu Quản lý nhà hàng xác nhận kết quả kiểm đồ, tính tiền khi có thay đổi, khi có thay đổi số lượng món tại màn hình Tính tiền thì phải có xác nhận tài khoản quản lý.

      Những vai trò có thể xác nhận hủy món bao gồm: Quản lý nhà hàng, Quản lý chuỗi nhà hàng, Quản trị hệ thống.
      Trong trường hợp quản lý muốn giao việc xác nhận hủy món cho nhân viên khác thì có thể thêm vai trò Kiểm soát order cho nhân viên đó.
     Cập nhật 26/02/2020

     Bài viết này hữu ích chứ?

     Bài viết liên quan