Làm thế nào để hủy hóa đơn sai? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Làm thế nào để hủy hóa đơn sai?

Trong quá trình làm việc thu ngân có lúc lập sai hóa đơn cho khách hàng do tính nhầm tiền, kiểm đồ sai, ghi sai order,…
Lưu ý: Phần mềm chỉ phân quyền cho quản lý nhà hàng sửa/hủy những hóa đơn lập sai, do đó ngay sau khi chọn Hủy hóa đơn, sẽ xuất hiện màn hình Đăng nhập bằng tài khoản của quản lý. Thu ngân chỉ có thể sửa/hủy hóa đơn khi có sự cho phép của quản lý nhà hàng.
Nhấn tại đây để xem hướng dẫn quản lý hủy hóa đơn trong ca làm việc

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan