Thu ngân sử dụng điện thoại, mong muốn hóa đơn hiển thị trên điện thoại có đầy đủ thông tin như mẫu hóa đơn in ra để kiểm tra trước khi in thì làm thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
  1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
  4. Thu ngân
  5. Câu hỏi khác
  6. Thu ngân sử dụng điện thoại, mong muốn hóa đơn hiển thị trên điện thoại có đầy đủ thông tin như mẫu hóa đơn in ra để kiểm tra trước khi in thì làm thế nào?

Thu ngân sử dụng điện thoại, mong muốn hóa đơn hiển thị trên điện thoại có đầy đủ thông tin như mẫu hóa đơn in ra để kiểm tra trước khi in thì làm thế nào?

Thu ngân cài đặt ứng dụng trên điện thoại, thực hiện ghi order cho khách, khi nhấn Tính tiền, hóa đơn hiển thị đầy đủ các thông tin để kiểm tra

Cập nhật 14/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận