Kết nối CUKCUK với meInvoice - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Kết nối CUKCUK với meInvoice

1. Mục đích

Giúp Quản lý nhà hàng/Kế toán kết nối phần mềm CUKCUK với phần mềm meInvoice để có thể phát hành và gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng ngay trên CUKCUK

2. Các bước thực hiện:

2.1 Kết nối MeInvoice

Trường hợp 1: Đối với khách hàng chưa kết nối MeInvoice

Trên trang quản lý, chọn Ứng dụng/MISA MeInvoice 

Chọn Kết nối MISA MeInvoice

Sau khi đã có tài khoản meInvoice.
1. Quản trị hệ thống đăng nhập vào CUKCUK trên Web
2. Chọn Hóa đơn điện tử\Kết nối meInvoice.
3. Tại màn hình Kết nối MeInvoice, nhập thông tin để thực hiện kết nối với meInvoice. (Mã số thuế, Tên đăng nhập, Mật khẩu là các thông tin mà người dùng đã khai báo khi mua meInvoice – đây cũng chính là thông tin để đăng nhập vào phần mềm meInvoice)

4. Nhấn Kết nối.

5. Download công cụ công cụ MISA KYSO và cài đặt trên máy tính

6. Nhấn Tiếp tục.

7. Nếu tích chọn Phát hành hóa đơn điện tử trên máy tính tiền thì sẽ tự động gửi mail cho khách hàng khi thực hiện phát hành Hóa đơn điện tử.
8. Nhấn Hoàn thành.
Khi CUKCUK kết nối thành công với meInvocie thì hiển thị màn hình Kết nối thành công.

9. Trường hợp Quản lý nhà hàng không muốn kết nối CUKCUK với phần mềm meInvoice nữa thì nhấn Ngắt kết nối; phần mềm sẽ ngắt kết nối giữa CUKCUK với meInvoice.
10. Trường hợp nhà hàng muốn gia hạn phần mềm meInvoice, nhấn Gia hạn phần mềm.
3. Lưu ý
1. Điều kiện để kết nối thành công: nhà hàng đã có thuê bao meInvoice.

Nếu nhà hàng chưa có thuê bao meInvoice, vui lòng vào website https://www.meinvoice.vn để mua thuê bao.
Xem hướng dẫn mua MeInvoice tại đây.
Trường hợp 2: Đối với khách hàng đã kết nối MeInvoice
Chi tiết thay đổi:
Hiện tại, sau khi kết nối với MeInvoice, tại bước Thiết lập khác, phần mềm bổ sung thêm tích chọn Phát hành hóa đơn từ máy tính tiền cho phép phát hành hóa đơn điện tử ngay sau khi thu tiền từ máy tính tiền.
Nhấn Hoàn thành.
Khi CUKCUK kết nối thành công với meInvocie thì hiển thị màn hình Kết nối thành công.
2.2. Phân quyền
Để nhân viên có thể đăng nhập và làm việc với MeInvocie thì Vai trò của nhân viên đó phải được tích chọn Cho phép làm việc với phân hệ Hóa đơn điện tử. Quản lý nhà hàng có thể thêm quyền cho vai trò đó như sau:
  • Chọn vai trò phân quyền cho nhân viên
  • Nhấn biểu tượng

  • Chọn Phân quyền Hóa đơn điện tử.
  • Chọn phân quyền mà vai trò đó có thể làm việc với Hóa đơn điện tử.
  • Nhấn Cất.


Sau khi kết nối CUKCUK với meInvoice, nhà hàng có thể phát hành hóa đơn điện tử khi khách có nhu cầu. Xem chi tiết hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử tại đây.

Chúc Anh chị thực hiện thành công!

Cập nhật 30/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan