Phát hành HĐĐT từ máy tính tiền trên phần mềm MISA CukCuk - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Phát hành HĐĐT từ máy tính tiền trên phần mềm MISA CukCuk

Bước 1:  Nhà hàng đăng ký và thông báo phát hành hóa đơn trên MISA meInvoice

Mục đích:

Hướng dẫn lập mẫu hóa đơn điện tử, quyết định áp dụng và thông báo phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm. Để có thể in ra và nộp bộ hồ sơ thông báo phát hành cho Cơ quan thuế, sau đó có thể sử dụng mẫu này để phát hành hóa đơn điện tử

Các bước thực hiện như sau:

  • Khách hàng tạo tài khoản với meInvoice. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Đăng ký, khai báo thông tin. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 2: Nhà hàng đã thực hiện kết nối phần mềm MISA CukCuk và MISA meInvoice.

Mục đích:

Giúp Quản lý nhà hàng/Kế toán kết nối phần mềm MISA CukCuk với MISA meInvoice để có thể phát hành và gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng ngay trên CukCuk

Các bước thực hiện: Xem hướng dẫn kết nối tại đây.

Bước 3: Máy tính sử dụng để phát hành hóa đơn phải cài công cụ MISA Ký Số.

Mục đích:

Hướng dẫn cài đặt công cụ MISAKYSO, phục vụ cho việc ký điện tử lên mẫu hóa đơn để nộp cho cơ quan thuế và ký điện tử lên hóa đơn trước khi phát hành.

Các bước thực hiện:

Để ký điện tử trên hóa đơn, bạn cần cài đặt công cụ MISA KYSO. Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 4: Thay đổi các thiết lập

Với những nhà hàng đã kết nối phần mềm MISA CukCuk với MISA meInvoice

Chi tiết thay đổi: Bổ sung hình thức phát hành: Tại màn hình danh sách hóa đơn, quản lý chọn Thiết lập kết nối để quay lại thiết lập
Các bước thiết lập tương tự như phần kết nối ban đầu

Bước 5: Phát hành hóa đơn điện tử

Mục đích:

Giúp quản lý hàng quán phát hành hóa đơn điện tử trên máy tính tiền và gửi cho khách hàng ngay trên phần mềm MISA CukCuk mà không nhập lại toàn bộ thông tin hóa đơn để phát hành.

Thực hiện phát hành Hóa đơn điện tử giúp hàng quán thuận tiện trong việc phát hành Hóa đơn thay cho Hóa đơn giấy, tiết kiệm chi phí, an toàn, nhanh chóng và bảo vệ môi trường.

Để phát hành hóa đơn điện tử, quản lý thực hiện với những trường hợp sau:

  • TH1: Phát hành hóa đơn có mã CQT. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • TH2: Phát hành hóa đơn không có mã CQT. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • TH3: Phát hành hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 6:  Xử lý hóa đơn

Để xử lý hóa đơn, quản lý thực hiện với những trường hợp sau:

  •  Xử lý hóa đơn có mã. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  •  Xử lý hóa đơn không mã. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Xử lý hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Đóng gói hóa đơn điện tử.

– Vào mục Hóa đơn từ máy tính tiền, nhấn Gửi hóa đơn đến CQT.

– Chương trình hiển thị tổng số lượng hóa đơn gửi cơ quan thuế bao gồm hóa đơn gốc phát hành từ CUK CUK và toàn bộ hóa đơn điều chỉnh/thay thế phát hành từ meInvoice.

– Có thể xem trước danh sách hóa đơn trước khi gửi dữ liệu đến CQT bằng cách nhấn Xem danh sách hóa đơn.

– Ký số lên danh sách hóa đơn.

– Nhấn Gửi. Chương trình chuyển dữ liệu hóa đơn đến CQT.

Chúc Anh/chị thực hiện thành công!

Cập nhật 15/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan