Phát hành hóa đơn điện tử - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Phát hành hóa đơn điện tử

1. Mục đích
Giúp Quản lý/Kế toán nhà hàng phát hành hóa đơn điện tử và gửi cho khách hàng ngay trên CUKCUK mà không cần phải đăng nhập vào phần mềm meInvoice và nhập lại toàn bộ thông tin hóa đơn để phát hành.Thực hiện phát hành Hóa đơn điện tử giúp nhà hàng thuận tiện trong việc phát hành Hóa đơn thay cho Hóa đơn giấy, tiết kiệm chi phí, an toàn, nhanh chóng và bảo vệ môi trường.

2. Các bước thực hiện

Các bước thực hiện chi tiết để phát hành hóa đơn:

TH1: Phát hành hóa đơn có mã CQT

1. Vào Hóa đơn điện tử\Danh sách hóa đơn\Hóa đơn chưa phát hành

Lưu ý:

 • Màn hình này đang mặc định hiển thị danh sách các hóa đơn khách yêu cầu lấy hóa đơn GTGT trong ngày mà thu ngân đã ghi nhận trên phần mềm bán hàng PC
 • Xem chi tiết cách thu ngân ghi nhận thông tin khách yêu cầu lấy hóa đơn GTGT tại đây .

2. Kế toán có thể tìm kiếm hóa đơn cần phát hành bằng cách:

 • Chọn lại khoảng thời gian tìm kiếm
 • Chọn lại bộ lọc: Khách yêu cầu lấy HĐ và nhấn Lấy dữ liệu
 • Hoặc nhập thông tin tìm kiếm ở các ô Số HĐ; Mã số thuế; Khách hàng/Tên công ty; Địa chỉ; Tên người nhận, Số điện thoại….

3. Kế toán muốn kiểm tra lại hóa đơn bán hàng trước khi phát hành thì nhấn vào Số hóa đơn, phần mềm sẽ hiển thị hóa đơn bán hàng

4. Sau khi đã tìm kiếm được hóa đơn bán hàng cần xuất hóa đơn điện tử, kế toán kiểm tra lại toàn bộ các thông tin của khách hàng.

 • Các thông tin Mã số thuế, Khách hàng/Tên công ty, Địa chỉ, Tên người nhận, Số điện thoại trên hóa đơn bán hàng sẽ được Thu ngân ghi nhận khi bán hàng.
 • Xem chi tiết hướng dẫn Thu ngân cách ghi nhận thông tin khách lấy hóa đơn GTGT tại đây .
 • Kế toán có thể sửa lại thông tin hóa đơn trước khi thực hiện phát hành hóa đơn bằng cách sửa trực tiếp vào các ô trên màn hình như dưới đây.

5. Sau đó tích chọn hóa đơn và nhấn


6. ​
Chọn Mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn

7. Kế toán nhấn Xem hóa đơn để xem trước hóa đơn điện tử

8. Nhấn Phát hành trên màn hình xem trước hoặc trên màn hình chọn mẫu hóa đơn để thực hiện phát hành hóa đơn
 • Sau khi nhấn phát hành thì hóa đơn sẽ được hệ thống phần mềm meInvoice xử lý. Hóa đơn này sẽ hiển thị trên danh sách Hóa đơn đã phát hành ở trạng thái “Đang phát hành”; sau một vài phút hóa đơn sẽ được chuyển sang trạng thái “Đã phát hành”.
 • Trường hợp hóa đơn ở trạng thái “Đang phát hành” quá 5 phút thì vui lòng nhấn icon để phần mềm cập nhật được trạng thái “Đã phát hành” cho hóa đơn.

 

TH2: Phát hành hóa đơn không có mã CQT (Thao tác tương tự như trường hợp 1)

1. Vào Hóa đơn điện tử\Danh sách hóa đơn\Hóa đơn chưa phát hành

Lưu ý:

 • Màn hình này đang mặc định hiển thị danh sách các hóa đơn khách yêu cầu lấy hóa đơn GTGT trong ngày mà thu ngân đã ghi nhận trên phần mềm bán hàng PC
 • Xem chi tiết cách thu ngân ghi nhận thông tin khách yêu cầu lấy hóa đơn GTGT tại đây .

2. Kế toán có thể tìm kiếm hóa đơn cần phát hành bằng cách:

 • Chọn lại khoảng thời gian tìm kiếm
 • Chọn lại bộ lọc: Khách không yêu cầu lấy HĐ và nhấn Lấy dữ liệu
 • Hoặc nhập thông tin tìm kiếm ở các ô Số HĐ; Mã số thuế; Khách hàng/Tên công ty; Địa chỉ; Tên người nhận, Số điện thoại….

3. Kế toán muốn kiểm tra lại hóa đơn bán hàng trước khi phát hành thì nhấn vào Số hóa đơn, phần mềm sẽ hiển thị hóa đơn bán hàng

4. Sau khi đã tìm kiếm được hóa đơn bán hàng cần xuất hóa đơn điện tử, kế toán kiểm tra lại toàn bộ các thông tin của khách hàng.

 • Các thông tin Mã số thuế, Khách hàng/Tên công ty, Địa chỉ, Tên người nhận, Số điện thoại trên hóa đơn bán hàng sẽ được Thu ngân ghi nhận khi bán hàng.
 • Xem chi tiết hướng dẫn Thu ngân cách ghi nhận thông tin khách lấy hóa đơn GTGT tại đây .
 • Kế toán có thể sửa lại thông tin hóa đơn trước khi thực hiện phát hành hóa đơn bằng cách sửa trực tiếp vào các ô trên màn hình như dưới đây.

5. Sau đó tích chọn hóa đơn và nhấn


6. ​
Chọn Mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn

7. Kế toán nhấn Xem hóa đơn để xem trước hóa đơn điện tử

8. Nhấn Phát hành trên màn hình xem trước hoặc trên màn hình chọn mẫu hóa đơn để thực hiện phát hành hóa đơn
 • Sau khi nhấn phát hành thì hóa đơn sẽ được hệ thống phần mềm meInvoice xử lý. Hóa đơn này sẽ hiển thị trên danh sách Hóa đơn đã phát hành ở trạng thái “Đang phát hành”; sau một vài phút hóa đơn sẽ được chuyển sang trạng thái “Đã phát hành”.
 • Trường hợp hóa đơn ở trạng thái “Đang phát hành” quá 5 phút thì vui lòng nhấn icon để phần mềm cập nhật được trạng thái “Đã phát hành” cho hóa đơn.

3. Lưu ý
Điều kiện để phát hành hóa đơn điện tử trên CUKCUK thành công:
1. Nhà hàng đã thực hiện kết nối phần mềm CUKCUK và phần mềm meInvoice. Xem hướng dẫn kết nối tại đây.
2. Nhà hàng đã đăng ký và thông báo phát hành hóa đơn trên meInvoice. Xem hướng dẫn tại đây.
3. Máy tính sử dụng để phát hành hóa đơn phải cài công cụ MISA Ký Số. Xem hướng dẫn tại đây.
4. Máy tính phải được cắm USB có chứa chứng thư số (lưu ý Mã số thuế trên chứng thư số phải khớp với mã số thuế đã đăng ký mua meInvoice).
5. Vui lòng sử dụng trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc để thực hiện phát hành hóa đơn điện tử.
6. Bản hiện tại chưa hỗ trợ điều chỉnh và thay thế hóa đơn sai.
Để xem hướng dẫn quản lý danh sách hóa đơn, vui lòng xem hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 04/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan