Mua phần mềm meInvoice - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Mua phần mềm meInvoice

1. Mục đích
Giúp nhà hàng thực hiện đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice.vn
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các trường hợp nghiệp vụ
Chủ/Quản lý nhà hàng truy cập website https://meinvoice.vn để đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.
Nhà hàng có thể đặt mua phần mềm theo 1 trong 2 trường hợp sau:

  • Trường hợp mua mới phần mềm.
  • Trường hợp gia hạn và mua thêm hóa đơn.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan