Làm sao để chuyển nhanh tài khoản của nhân viên này sang nhân viên khác? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. HDSD Mobile
 3. Nhân viên ghi order
 4. Trên máy tính bảng
 5. Thiết lập chung
 6. Làm sao để chuyển nhanh tài khoản của nhân viên này sang nhân viên khác?
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Nhân viên ghi order
 4. Bán hàng trên máy tính bảng
 5. Thiết lập chung
 6. Làm sao để chuyển nhanh tài khoản của nhân viên này sang nhân viên khác?
 1. Trang chủ
 2. HDSD Mobile
 3. Thu ngân
 4. Thiết lập chung
 5. Làm sao để chuyển nhanh tài khoản của nhân viên này sang nhân viên khác?
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Thu ngân
 4. Bán hàng trên máy tính bảng
 5. Thiết lập chung
 6. Làm sao để chuyển nhanh tài khoản của nhân viên này sang nhân viên khác?

Làm sao để chuyển nhanh tài khoản của nhân viên này sang nhân viên khác?

Đối với những nhà hàng chỉ trang bị 1 máy máy tính bảng cho nhiều nhân viên trong nhà hàng cùng sử dụng nhưng vẫn muốn quản lý doanh thu theo nhân viên, thu ngân có thể sử dụng chức năng Chuyển tài khoản để tiết kiệm thao tác khi chuyển tài khoản. Các bước thực hiện như sau:

Nhân viên 1:

 • Chạm vào biểu tượng .
 • Chọn tài khoản của nhân viên tiếp theo đăng nhập.

Nhân viên 2:

 • Nhập mật khẩu và đăng nhập vào phần mềm.

 • Phần mềm tự động chuyển sang màn hình làm việc của nhân viên 2.

Lưu ý: Nếu chưa có tài khoản thì nhấn Tài khoản khác để thêm tài khoản của nhân viên đăng nhập tiếp theo.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan