Để chuyển nhanh tài khoản của nhân viên này sang nhân viên khác, nhân viên thực hiện như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. HDSD Mobile
 3. Nhân viên ghi order (HDSD Mobile)
 4. Trên máy tính bảng
 5. Thiết lập chung
 6. Để chuyển nhanh tài khoản của nhân viên này sang nhân viên khác, nhân viên thực hiện như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Nhân viên ghi order (CukCuk phục vụ tại bàn)
 4. Bán hàng trên máy tính bảng dành cho nhân viên ghi order
 5. Thiết lập chung
 6. Để chuyển nhanh tài khoản của nhân viên này sang nhân viên khác, nhân viên thực hiện như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. HDSD Mobile
 3. Thu ngân thực hiện các nghiệp vụ bán hàng
 4. Thiết lập chung
 5. Để chuyển nhanh tài khoản của nhân viên này sang nhân viên khác, nhân viên thực hiện như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Thu ngân (CukCuk phục vụ tại bàn)
 4. Bán hàng trên máy tính bảng dành cho Thu ngân
 5. Thiết lập chung
 6. Để chuyển nhanh tài khoản của nhân viên này sang nhân viên khác, nhân viên thực hiện như thế nào?

Để chuyển nhanh tài khoản của nhân viên này sang nhân viên khác, nhân viên thực hiện như thế nào?

Đối với những nhà hàng chỉ trang bị 1 máy máy tính bảng cho nhiều nhân viên trong nhà hàng cùng sử dụng nhưng vẫn muốn quản lý doanh thu theo nhân viên, thu ngân có thể sử dụng chức năng Chuyển tài khoản để tiết kiệm thao tác khi chuyển tài khoản. Các bước thực hiện như sau:

Nhân viên 1:

 • Chạm vào biểu tượng .
 • Chọn tài khoản của nhân viên tiếp theo đăng nhập.

Nhân viên 2:

 • Nhập mật khẩu và đăng nhập vào phần mềm.

 • Phần mềm tự động chuyển sang màn hình làm việc của nhân viên 2.

Lưu ý: Nếu chưa có tài khoản thì nhấn Tài khoản khác để thêm tài khoản của nhân viên đăng nhập tiếp theo.

Cập nhật 06/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan