Làm thế nào để biết tổng số món ăn/đồ uống đã chế biến với số lượng trên order để đối chiếu tìm ra nguyên nhân khi có phát sinh sai lệch? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
  1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
  4. Thu ngân
  5. Câu hỏi khác
  6. Làm thế nào để biết tổng số món ăn/đồ uống đã chế biến với số lượng trên order để đối chiếu tìm ra nguyên nhân khi có phát sinh sai lệch?

Làm thế nào để biết tổng số món ăn/đồ uống đã chế biến với số lượng trên order để đối chiếu tìm ra nguyên nhân khi có phát sinh sai lệch?

Trên app Quản lý, quản lý nhà hàng có thể xem tổng số món ăn/đồ uống đã chế biến so với số lượng trên order để đối chiếu tìm ra nguyên nhân khi có phát sinh sai lệch.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Trên app Quản lý, chọn Báo cáo Số lượng chế biến – trả lại.

Bước 2: Lựa chọn thời gian cần xem báo cáo.

Chương trình hiển thị danh sách món và số lượng chế biến – trả lại trên màn hình.

Bước 3: Nhấn vào từng món để xem Số bàn/Số order.

Bước 4: Nhấn vào từng bàn để xem chi tiết order.

 

 

Cập nhật 14/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận