Làm thế nào để ghi order cho khách đã đặt bàn trước? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Làm thế nào để ghi order cho khách đã đặt bàn trước?

Xem phim hướng dẫn

Nếu khách có đặt món trước thì gần giờ khách đến, thực hiện chuyển món khách đặt cho bộ phận bếp/bar chế biến trước như sau:

  • Chọn loại order là Đặt trước trên danh sách order.
  • Chạm vào biểu tượng Mobile_Bieu_tuong_gui_bep_bar_3  để gửi các món khách đặt trước cho bếp/bar.

Lưu ý: Trường hợp order đã được lễ tân/thu ngân gửi xuống bộ phận bếp/bar rồi, thì nhân viên ghi order sẽ không phải thực hiện chức năng này nữa.

Khi khách đến, thực hiện ghi order như sau:

Bước 1: Ghi nhận thông tin khách đến nhận bàn

  • Chạm vào biểu tượng Mobile_Bieu_tuong_nhan_ban khi khách đến nhận bàn.

  • Những món đã được khách đặt trước sẽ tự động ghi vào order.

Bước 2: Ghi bổ sung món khách gọi thêm

  • Chạm Thêm món.
  • Chạm vào món được khách gọi thêm.
  • Số lần chạm vào món tương ứng với số suất khách gọi. Nếu khách gọi nhiều suất thì có thể chạm vào ô Số lượng để nhập nhanh.
  • Có thể tìm nhanh món khách gọi bằng cách gõ những ký tự đầu tiên của tên món. Ví dụ: Để tìm món Sushi cuốn da cá hồi thì chỉ cần gõ scdch, để tìm món Ếch xào măng thì chỉ cần gõ exm,…

  • Chọn xong một loạt các món khách gọi, chạm Đồng ý.

  • Chạm vào biểu tượng Bieu_tuong_chon_so_luong_KH để khai báo số lượng khách ngồi ăn.
  • Chạm vào biểu tượng Bieu_tuong_chon_ban để chọn thông tin bàn khách đang ngồi.
  • Chọn Thêm món khác để khai báo các món khách gọi nhưng không có trong thực đơn.
  • Chạm vào biểu tượng Bieu_tuong_khuyen_mai_tang_mon nếu khách được hưởng chương trình khuyến mại tặng món. (Biểu tượng này chỉ hiển thị nếu quản lý nhà hàng đã thiết lập các chương trình khuyến mại tặng món và các chương trình đó đang trong thời gian áp dụng).
  • Chạm vào biểu tượng  nếu muốn thay đổi lại giá của các món thay đổi theo khung giờ khác với giá tại thời điểm lập order. (Biểu tượng này chỉ hiển thị nếu quản lý nhà hàng đã thiết lập chính sách giá theo khung giờ trên phần quản lý thực đơn).
  • Nếu quản lý nhà hàng thiết lập chính sách giá theo khu vực, khi chọn bàn giá món sẽ được ghi nhận theo khu vực chứa bàn vừa được chọn.

Bước 3: Gửi bếp & bar

  • Chạm vào biểu tượng Mobile_Bieu_tuong_gui_bep_bar_1 để gửi thông tin món cần chế biến xuống bộ phận bếp/bar.
  • Khi đó, tùy theo thiết bị nhà hàng triển khai cho bếp/bar, danh sách món cần chế biến sẽ được tự động:
  • Xuất hiện trong danh sách cần chế biến tại máy tính bảng của bếp/bar.
  • Hoặc in ra ở máy in của bếp/bar.

(Trường hợp khách giữ nguyên thông tin các món đã gọi khi đặt chỗ trước và không gọi thêm món mới (hoặc thay đổi món), thì nhân viên ghi order chạm vào biểu tượng bieutuongcat để lưu order vừa lập).

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan