Làm thế nào để ghi order cho khách đến ăn tại nhà hàng? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Làm thế nào để ghi order cho khách đến ăn tại nhà hàng?

Xem phim hướng dẫn

Để ghi order cho khách đến ăn uống tại nhà hàng, thực hiện như sau:

Bước 1: Lập order

 • Chạm vào biểu tượng .

Lưu ý: Nhân viên ghi order có thể chọn mục Hay dùng để tư vấn hoặc chọn nhanh các món thường được khách gọi vào order.

 • Tại phần danh sách thực đơn, chạm vào món được khách gọi.
 • Số lần chạm vào món tương ứng với số suất khách gọi. Nếu khách gọi nhiều suất thì có thể chạm vào ô Số lượng để nhập nhanh.
 • Có thể tìm nhanh món khách gọi bằng cách gõ những ký tự đầu tiên của tên món. Ví dụ: Để tìm món Mỳ soba lạnh với đậu tương thì chỉ cần gõ mslvdt, để tìm món Ếch xào măng thì chỉ cần gõ exm,…

 • Chọn xong một loạt các món khách gọi, chạm Đồng ý.

 • Chạm vào biểu tượng Bieu_tuong_chon_so_luong_KH để khai báo số lượng khách ngồi ăn.
 • Chạm vào biểu tượng Bieu_tuong_chon_ban để chọn thông tin bàn khách đang ngồi.
 • Chọn Thêm món để ghi thêm món từ thực đơn.
 • Chọn Thêm món khác để khai báo các món khách gọi nhưng không có trong thực đơn.
 • Chạm vào biểu tượng Bieu_tuong_khuyen_mai_tang_mon nếu khách được hưởng chương trình khuyến mại tặng món. (Biểu tượng này chỉ hiển thị nếu quản lý nhà hàng đã thiết lập các chương trình khuyến mại tặng món và các chương trình đó đang trong thời gian áp dụng).
 • Chạm vào biểu tượng Bieu_tuong_chinh_sach_gia nếu muốn thay đổi lại giá của các món thay đổi theo khung giờ khác với giá tại thời điểm lập order. (Biểu tượng này chỉ hiển thị nếu quản lý nhà hàng đã thiết lập chính sách giá theo khung giờ trên phần quản lý thực đơn).
 • Nếu quản lý nhà hàng thiết lập chính sách giá theo khu vực, khi chọn bàn giá món sẽ được ghi nhận theo khu vực chứa bàn vừa được chọn.
 • Khai báo thêm các thông tin khác liên quan đến order (nếu có).

Bước 2: Gửi bếp & bar

 • Chạm vào biểu tượng Mobile_Bieu_tuong_gui_bep_bar_1 để gửi thông tin món cần chế biến xuống bộ phận bếp/bar.
 • Khi đó, tùy theo thiết bị nhà hàng triển khai cho bếp/bar, danh sách món cần chế biến sẽ được tự động:
  • Xuất hiện trong danh sách cần chế biến tại máy tính bảng của bếp/bar.
  • Hoặc in ra ở máy in của bếp/bar.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan