Nhân viên phục vụ ghi nhận mã ưu đãi cho khách hàng như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Nhân viên phục vụ ghi nhận mã ưu đãi cho khách hàng như thế nào?

Nhà hàng có phát hành mã ưu đãi cho khách hàng trên 5food.

Nhân viên phục vụ khi ghi order cho khách bằng ứng dụng bán hàng trên tablet/iPad/Phone, vào thông tin order, nhập mã ưu đãi hoặc quét mã ưu đãi

Hoặc khi khách yêu cầu thanh toán, NVPV chọn gửi yêu cầu thanh toán kèm ghi chú, nhập mã ưu đãi vào đây

Hoặc nếu khách hàng yêu cầu tạm tính qua ứng dụng 5food thì NVPV chọn Gửi yêu cầu tạm tính qua 5food, sau đó nhập thông tin khách hàng và nhập mã ưu đãi

Thu ngân tính tiền cho order trên thì hóa đơn sẽ được áp dụng mã ưu đãi này

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan