Xem danh sách các mặt hàng bán chạy nhất thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Xem danh sách các mặt hàng bán chạy nhất thế nào?

Để xem danh sách các mặt hàng bán chạy, thực hiện như sau:

  • Nhấn chọn tab Báo cáo/Mặt hàng bán chạy.

  • Chương trình đã hiển thị danh sách các mặt hàng bán chạy trong ngày.

  • Quản lý có thể xem lại danh sách các mặt hàng bán chạy trong ngày hôm trước, trong tuần, trong tháng,…

  • Trường hợp cửa hàng hoạt động theo mô hình dạng chuỗi, có thể xem các mặt hàng bán chạy toàn chuỗi hoặc các chi nhánh khác trong chuỗi.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan