Làm thế nào để in được phiếu chế biến cho bếp/bar theo từng khu vực? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Thu ngân
 5. Nghiệp vụ Ghi order
 6. Làm thế nào để in được phiếu chế biến cho bếp/bar theo từng khu vực?
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Thu ngân
 5. Nghiệp vụ Ghi order
 6. Làm thế nào để in được phiếu chế biến cho bếp/bar theo từng khu vực?

Làm thế nào để in được phiếu chế biến cho bếp/bar theo từng khu vực?

Nhà hàng có nhiều tầng/khu vực, mỗi tầng có quầy bar và bếp chế biến riêng cho các tầng/khu vực. Để thiết lập in yêu cầu chế biến đến đúng tầng/khu vực đang làm việc, thu ngân/nhân viên ghi order thực hiện theo 1 trong các trường hợp sau:

Chi tiết:
Trường hợp 1: Nhà hàng có 1 Thu ngân sử dụng PC/POS, nhân viên phục vụ in phiếu chế biến thông qua máy PC/POS của thu ngân.
Trên máy PC/POS thu ngân:

 • Thiết lập máy in. Chọn máy in bếp/bar chế biến. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Trường hợp thu ngân kiêm nhiệm vụ ghi order, thực hiện thiết lập bếp/bar in theo khu vực.
Trên các thiết bị di động của nhân viên phục vụ:

 • Thiết lập bếp/bar in theo khu vực.


Trường hợp 2: Nhà hàng có 1 Thu ngân sử dụng PC/POS, nhân viên phục vụ in phiếu chế biến trực tiếp từ máy in qua mạng LAN.

Trên máy PC/POS thu ngân:

 • Thiết lập máy in. Chọn máy in bếp/bar chế biến. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Trường hợp thu ngân kiêm nhiệm vụ ghi order, thực hiện thiết lập bếp/bar in theo khu vực.

Trên thiết bị di động của nhân viên phục vụ:

 • Trên máy tính bảng: Thiết lập máy in. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 

 

 

 • Các thiết bị thiết lập bếp/bar in theo khu vực.


Lưu ý:
Phiếu chế biến in từ điện thoại sẽ in thông qua máy PC/POS của thu ngân.


Trường hợp 3: Nhà hàng có nhiều Thu ngân sử dụng PC/POS, nhân viên phục vụ in phiếu chế biến thông qua máy PC/POS của thu ngân.

Trên máy PC/POS thu ngân:

 • Thiết lập máy in. Chọn máy in bếp/bar chế biến. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 

 

 

 

 • Trường hợp thu ngân kiêm nhiệm vụ ghi order, thực hiện thiết lập bếp/bar in theo khu vực.

 

 

 

 

 • Chọn 1 máy thu ngân cho phép nhân viên phục vụ in thông qua. Tích chọn Thực hiện in ở bếp/bar qua máy tính này khi nhà hàng dùng máy tính bảng hoặc điện thoại để ghi order.

 

 

 

 

 • Các máy thu ngân còn lại, bỏ tích chọn Thực hiện in ở bếp/bar qua máy tính này khi nhà hàng dùng máy tính bảng hoặc điện thoại để ghi order.

Trên các thiết bị di động của nhân viên phục vụ:

 • Thiết lập bếp/bar in theo khu vực.

 

 

 


Trường hợp 4: Nhà hàng có nhiều Thu ngân sử dụng PC/POS, nhân viên phục vụ in phiếu chế biến trực tiếp từ máy in qua mạng LAN.

Trên máy PC/POS thu ngân:

 • Thiết lập máy in. Chọn máy in bếp/bar chế biến. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 

 

 

 

 • Trường hợp thu ngân kiêm nhiệm vụ ghi order, thực hiện thiết lập bếp/bar in theo khu vực.

 

 

 

 

Trên các thiết bị di động của nhân viên phục vụ:

 • Trên máy tính bảng: Thiết lập máy in. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 

 

 

 

 

 

 

 • Các thiết bị thiết lập bếp/bar in theo khu vực.

Lưu ý: Phiếu chế biến in từ điện thoại sẽ in thông qua máy PC/POS của thu ngân.


Trường hợp 5: Thu ngân nhà hàng sử dụng máy tính bảng.

 • Tất cả máy tính bảng thực hiện thiết lập máy in. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 

 

 

 


Lưu ý:
Trường hợp mỗi tầng tại nhà hàng vẫn 1 quầy bar pha chế nhưng lại phân chia các bếp chuyên chế biến riêng các món, như Bếp Á/Bếp Âu…
Khi đó cần thiết lập:

 • Bar theo tầng/khu vực pha chế.
 • Bếp thiết lập Không theo khu vực, khi đó, phiếu món sẽ được in ra tại nơi chế biến theo thiết lập từng món.

 

 

 

Cập nhật 09/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan