Làm thế nào để in được phiếu chế biến cho bếp/bar theo từng khu vực? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Làm thế nào để in được phiếu chế biến cho bếp/bar theo từng khu vực?

Nhà hàng có nhiều tầng/khu vực, mỗi tầng có quầy bar và bếp chế biến riêng cho các tầng/khu vực. Để thiết lập in yêu cầu chế biến đến đúng tầng/khu vực đang làm việc, thu ngân/nhân viên ghi order thực hiện theo 1 trong các trường hợp sau:

Chi tiết:
Trường hợp 1: Nhà hàng có 1 Thu ngân sử dụng PC/POS, nhân viên phục vụ in phiếu chế biến thông qua máy PC/POS của thu ngân.
Trên máy PC/POS thu ngân:

 • Thiết lập máy in. Chọn máy in bếp/bar chế biến. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Trường hợp thu ngân kiêm nhiệm vụ ghi order, thực hiện thiết lập bếp/bar in theo khu vực.
Trên các thiết bị di động của nhân viên phục vụ:

 • Thiết lập bếp/bar in theo khu vực.


Trường hợp 2: Nhà hàng có 1 Thu ngân sử dụng PC/POS, nhân viên phục vụ in phiếu chế biến trực tiếp từ máy in qua mạng LAN.

Trên máy PC/POS thu ngân:

 • Thiết lập máy in. Chọn máy in bếp/bar chế biến. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Trường hợp thu ngân kiêm nhiệm vụ ghi order, thực hiện thiết lập bếp/bar in theo khu vực.

Trên thiết bị di động của nhân viên phục vụ:

 • Trên máy tính bảng: Thiết lập máy in. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 

 

 

 • Các thiết bị thiết lập bếp/bar in theo khu vực.


Lưu ý:
Phiếu chế biến in từ điện thoại sẽ in thông qua máy PC/POS của thu ngân.


Trường hợp 3: Nhà hàng có nhiều Thu ngân sử dụng PC/POS, nhân viên phục vụ in phiếu chế biến thông qua máy PC/POS của thu ngân.

Trên máy PC/POS thu ngân:

 • Thiết lập máy in. Chọn máy in bếp/bar chế biến. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 

 

 

 

 • Trường hợp thu ngân kiêm nhiệm vụ ghi order, thực hiện thiết lập bếp/bar in theo khu vực.

 

 

 

 

 • Chọn 1 máy thu ngân cho phép nhân viên phục vụ in thông qua. Tích chọn Thực hiện in ở bếp/bar qua máy tính này khi nhà hàng dùng máy tính bảng hoặc điện thoại để ghi order.

 

 

 

 

 • Các máy thu ngân còn lại, bỏ tích chọn Thực hiện in ở bếp/bar qua máy tính này khi nhà hàng dùng máy tính bảng hoặc điện thoại để ghi order.

Trên các thiết bị di động của nhân viên phục vụ:

 • Thiết lập bếp/bar in theo khu vực.

 

 

 


Trường hợp 4: Nhà hàng có nhiều Thu ngân sử dụng PC/POS, nhân viên phục vụ in phiếu chế biến trực tiếp từ máy in qua mạng LAN.

Trên máy PC/POS thu ngân:

 • Thiết lập máy in. Chọn máy in bếp/bar chế biến. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 

 

 

 

 • Trường hợp thu ngân kiêm nhiệm vụ ghi order, thực hiện thiết lập bếp/bar in theo khu vực.

 

 

 

 

Trên các thiết bị di động của nhân viên phục vụ:

 • Trên máy tính bảng: Thiết lập máy in. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 

 

 

 

 

 

 

 • Các thiết bị thiết lập bếp/bar in theo khu vực.

Lưu ý: Phiếu chế biến in từ điện thoại sẽ in thông qua máy PC/POS của thu ngân.


Trường hợp 5: Thu ngân nhà hàng sử dụng máy tính bảng.

 • Tất cả máy tính bảng thực hiện thiết lập máy in. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 

 

 

 


Lưu ý:
Trường hợp mỗi tầng tại nhà hàng vẫn 1 quầy bar pha chế nhưng lại phân chia các bếp chuyên chế biến riêng các món, như Bếp Á/Bếp Âu…
Khi đó cần thiết lập:

 • Bar theo tầng/khu vực pha chế.
 • Bếp thiết lập Không theo khu vực, khi đó, phiếu món sẽ được in ra tại nơi chế biến theo thiết lập từng món.

 

 

 

Cập nhật 09/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan