Thiết lập máy in cho thu ngân & bếp/bar - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thiết lập máy in cho thu ngân & bếp/bar


1. Mục đích

Giúp chọn máy in đã được cài đặt sẵn để sử dụng cho bộ phận Thu ngân (để in phiếu tạm tính, hóa đơn) và Bếp/Bar (để in order cần chế biến – trường hợp bếp/bar dùng máy in). Đồng thời cho phép tùy chỉnh các mẫu in bao gồm: mẫu hóa đơn và mẫu order cần chế biến.
2. Các bước thực hiện

1. Nhấn biểu tượng , chọn Thiết lập.

2. Chọn Máy in và mẫu in, nhấn Sửa.
3. Tại phần Thiết lập máy in và mẫu in cho thu ngân, chọn máy in triển khai cho thu ngân.

(Nếu máy in chưa được cài, tiến hành cài đặt máy in bằng cách Cài trực tiếp bằng file cài đặt của máy in hoặc Thêm máy in từ Devices and Printers)

4. Nhấn Tùy chỉnh mẫu in để chọn mẫu hóa đơn và thiết lập định dạng, căn chỉnh mẫu hóa đơn in ra.


Chi tiết cách Tùy chỉnh mẫu hóa đơn xem tại đây.

5. Nhấn In thử để xem mẫu hóa đơn đã ưng ý chưa và thiết lập lại nếu cần.

Để thiết lập máy in cho bộ phận bếp/bar, thực hiện tương tự như trên. Lưu ý: Chỉ khi bếp/bar được thiết lập sử dụng máy in (tại Danh mục\Bếp/Bar) thì mới có phần Thiết lập máy in cho bếp & bar.


Chi tiết cách Tùy chỉnh mẫu order cần chế biến in ra ở bộ phận Bếp/Bar xem tại đây.
Đối với nhà hàng phục vụ nhanh có nhu cầu in tem dán nhãn, thu ngân có thể thực hiện thiết lập mẫu in tem tại phần Thiết lập máy in và mẫu in tem nhãn.

Chi tiết cách Tùy chỉnh mẫu in tem nhãn tại đây.

Cập nhật 22/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan