Lỗi tên máy chủ không đúng - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Lỗi tên máy chủ không đúng

Khi thu ngân không đăng nhập được vào chương trình có thể do tên máy chủ không đúng, có thể thực hiện kiểm tra và khắc phục như sau:

  • Kiểm tra IP trên thiết bị thu ngân và IP trên máy chủ nội bộ có khớp nhau hay không.


Trong trường hợp không khớp, thực hiện nhập lại địa chỉ IP trên thiết bị thu ngân như sau:
  • Trên màn hình đăng nhập, nhấn Thiết lập.

  • Nhập địa chỉ IP máy chủ nội bộ trong mục IP nhà hàng.

  • Hoặc nhấn biểu tượng , chọn Máy chủ nội bộ, nhấn Đồng ý.

  • Nhấn Đồng ý.

  • Thực hiện đăng nhập lại vào chương trình.

Trường hợp IP trên thiết bị thu ngân đã khớp IP trên máy chủ nội bộ, nguyên nhân lỗi có thể do Máy chủ dữ liệu đang dừng hoạt động. Tham khảo cách khắc phục tại đây.
Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan