Nhà hàng muốn hiển thị nhiều order trên màn hình thì làm thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
  1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
  4. Thu ngân
  5. Câu hỏi khác
  6. Nhà hàng muốn hiển thị nhiều order trên màn hình thì làm thế nào?

Nhà hàng muốn hiển thị nhiều order trên màn hình thì làm thế nào?

Nhà hàng cài đặt ứng dụng KDS trên smart TV mong muốn hiển thị được nhiều order chế biến hơn thì thực hiện như sau:

Vào ứng dụng KDS, Thiết lập/ Thiết lập hiển thị order

Cập nhật 14/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận