Đăng ký ngôn ngữ sử dụng (Nhà hàng vừa và lớn) - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Đăng ký ngôn ngữ sử dụng (Nhà hàng vừa và lớn)

1. Mục đích
Giúp nhà hàng đăng ký thêm ngôn ngữ sử dụng
2. Các bước thực hiện
Với nhà hàng tại các quốc gia khác (trừ Việt Nam, Đức, Myanmar), hiện tại, MISA chỉ cung cấp ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh.
Để đăng ký và sử dụng thêm ngôn ngữ khác (Tiếng Việt, Tiếng Đức,…), nhà hàng cần liên hệ với MISA để được hỗ trợ theo 1 trong 3 cách:
Cách 1: Liên hệ với nhân viên kinh doanh tư vấn sản phẩm.
Cách 2: Gửi email đến hòm thư [email protected] với tiêu đề “Đăng ký ngôn ngữ sử dụng CUKCUK”.
Cách 3: Liên hệ tổng đài MISA Support để được hỗ trợ.
Sau khi đăng ký ngôn ngữ thành công, tại phần Thiết lập ngôn ngữ, phần mềm sẽ bổ sung ngôn ngữ để người dùng lựa chọn và sử dụng.

Cập nhật 06/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan