Phần mềm hiển thị lại order đã hủy hoặc đã thanh toán thì xử lý thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Thu ngân
 5. Câu hỏi khác
 6. Phần mềm hiển thị lại order đã hủy hoặc đã thanh toán thì xử lý thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Thu ngân
 5. Câu hỏi khác
 6. Phần mềm hiển thị lại order đã hủy hoặc đã thanh toán thì xử lý thế nào?

Phần mềm hiển thị lại order đã hủy hoặc đã thanh toán thì xử lý thế nào?

Trường hợp phần mềm hiển thị lại order đã hủy hoặc đã thanh toán trước đó, nguyên nhân có thể do 1 trong các lỗi sau:

 • Do Server MISA bị nghẽn
 • Do thiết bị lập order bị mất mạng hoặc mạng không ổn định trong quá trình sử dụng
 • Thu ngân/quản lý nhà hàng đăng nhập lại vào phần mềm sau thời gian dài không sử dụng (sau 7 ngày)

Cách khắc phục:
Thu ngân/Quản lý nhà hàng cần thực hiện hủy bỏ order đó. Xem chi tiết cách Hủy order tại đây.
Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan