Quản lý nhà hàng muốn theo dõi tình hình kinh doanh của nhà hàng trên ứng dụng quản lý thì làm như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. HDSD Mobile
 3. Quản lý nhà hàng
 4. Theo dõi tình hình kinh doanh
 5. Quản lý nhà hàng muốn theo dõi tình hình kinh doanh của nhà hàng trên ứng dụng quản lý thì làm như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Quản lý
 4. Quản lý nhà hàng trên điện thoại
 5. Theo dõi tình hình kinh doanh
 6. Quản lý nhà hàng muốn theo dõi tình hình kinh doanh của nhà hàng trên ứng dụng quản lý thì làm như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. CUKCUK Phục vụ nhanh
 4. Quản lý
 5. Quản lý trên App
 6. Theo dõi tình hình kinh doanh
 7. Quản lý nhà hàng muốn theo dõi tình hình kinh doanh của nhà hàng trên ứng dụng quản lý thì làm như thế nào?

Quản lý nhà hàng muốn theo dõi tình hình kinh doanh của nhà hàng trên ứng dụng quản lý thì làm như thế nào?

  • Tại tab Tổng quan, Chạm vào text ORDER để xem thông tin chi tiết hoạt động.

  • Vuốt sang phải để chuyển sang tab Mang về/Chờ giao hàng/Đặt trước

  • Chạm vào order để xem thông tin Chi tiết từng order.

  • Có thể xem tình hình kinh doanh dạng Sơ đồ bàn.

 • Lưu ý: Trường hợp nhà hàng có thiết lập Cho phép nhóm khách ngồi chung bàn hoặc có order Đặt chỗ thì sẽ hiển thị thành nhiều tab ứng với từng loại order.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan