Tách order - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Tách order

1. Mục đích
Giúp thu ngân tách món trong order để thanh toán riêng theo nhu cầu của khách hàng.
2. Các bước thực hiện
1. Trên order của khách có nhu cầu thanh toán riêng đồ, nhấn biểu tượng […], chọn Tách order.

2. Chọn món khách muốn thanh toán riêng, nhấn biểu tượng

3. Nếu khách muốn tách thêm món khác để thanh toán, nhấn biểu tượng để thêm order.

4. Thực hiện chuyển món khách muốn tách tương tự.

5. Nếu khách có nhu cầu tách riêng mỗi món thành 1 order, tích chọn Tách mỗi món thành 1 order.

6. Nhấn Đồng ý.
7. Trở lại màn hình Danh sách order và thanh toán cho khách. Xem hướng dẫn nghiệp vụ tính tiền tại đây.

Cập nhật 26/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan