Thiết lập logo nhà hàng - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thiết lập logo nhà hàng

1. Mục đích

Giúp chủ nhà hàng thiết lập logo cho nhà hàng để giảm bớt thời gian, thao tác khi in phiếu thu, chi tiền mặt hay gửi đơn đặt hàng cho đối tác.
2. Các bước thực hiện

Vào Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung/Thông tin chung, chọn mục Tùy chọn in báo cáo, chứng từ chọn các thiết lập tương ứng.

1. Chọn Chỉ hiển thị tên, địa chỉ nhà hàng: Các chứng từ in hoặc xuất ra chỉ hiển thị tên và địa chỉ nhà hàng
2. Chọn Chỉ hiển thị logo: Các chứng từ in hoặc xuất ra chỉ hiển thị tên và địa chỉ nhà hàng (đáp ứng cho đơn đặt hàng; chứng từ thu, chi tiền mặt)

3. Chọn Hiển thị cả logo và tên, địa chỉ nhà hàng: Các chứng từ in hiển thị cả logo và tên, địa chỉ nhà hàng (đáp ứng cho đơn đặt hàng; chứng từ thu, chi tiền mặt)

Cập nhật 29/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan