Quản lý nguyên vật liệu (CukCuk phục vụ nhanh) Archives - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
Quản lý nguyên vật liệu (CukCuk phục vụ nhanh)

Quản lý nguyên vật liệu (CukCuk phục vụ nhanh)

Giúp nhà hàng thiết lập danh mục các Nguyên vật liệu, Nhóm nguyên vật liệu, Kho và Đơn vị tính phục vụ cho việc Quản lý mua hàng, Quản lý tồn kho hay Định lượng nguyên vật liệu cho các món ăn trong thực đơn.