Lập danh sách nguyên vật liệu từ file excel có sẵn của nhà hàng/quán - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Lập danh sách nguyên vật liệu từ file excel có sẵn của nhà hàng/quán

1. Mục đích
Giúp nhà hàng khai báo nhanh các nguyên vật liệu vào phần mềm bằng cách nhập khẩu từ file excel theo mẫu có sẵn.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện


1. Chọn Danh mục\Nguyên vật liệu, sau đó nhấn Nhập khẩu.

2. Tải file excel mẫu.


3. Sau khi tải file excel mẫu, thực hiện sao chép danh sách nguyên vật liệu cần nhập khẩu vào file excel mẫu.
4. Lưu và đóng file excel.

5. Chọn Danh mục\Nguyên vật liệu, sau đó nhấn Nhập khẩu.
6. Tại cửa sổ Nhập khẩu nguyên vật liệu, nhấn nút Chọn để tìm đến file excel cần nhập khẩu.


Lưu ý: Hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra định dạng của file nhập khẩu, nếu không chọn file đúng theo định dạng mẫu, nút Tiếp tục sẽ bị ẩn đi và hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo như sau:


7. Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo.

8. Tại bước Kiểm tra dữ liệu hệ thống hiển thị kết quả kiểm tra dữ liệu hợp lệ theo từng dòng.


9. Nhấn Thực hiện, hệ thống sẽ nhập khẩu các dòng dữ liệu hợp lệ vào chương trình và hiển thị chi tiết kết quả nhập khẩu.


Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan