Thêm nguyên vật liệu vào danh sách - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thêm nguyên vật liệu vào danh sách

1. Mục đích
Giúp nhà hàng khai báo các nguyên vật liệu được sử dụng để chế biến món ăn/đồ uống vào phần mềm.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện


1. Chọn Danh mục\Nguyên vật liệu, sau đó nhấn Thêm.


2. Khai báo các thông tin về nguyên vật liệu, chọn tính chất và nhóm tương ứng để thuận tiện cho việc quản lý.

3. Với nguyên vật liệu cần quản lý trên nhiều đơn vị tính khác nhau ví dụ như: Lon, Thùng, Cốc.. thì:

  • Cần xác định tỉ lệ chuyển đổi để phục vụ cho công tác quản lý chi phí và xác định tồn kho.
  • Nếu cần đổi đơn vị tính khi tính toán món ăn trên order và hóa đơn tính tiền cho khách thì tích chọn tại cột Là đơn vị bán4. Lưu ý

Khi thêm một nguyên vật liệu mới thì đồng thời chương trình sẽ tự động thêm nguyên vật liệu này vào danh sách thực đơn và quản lý như một món trong danh sách.


Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan