Thực hiện định lượng nguyên vật liệu cho món và xuất kho nguyên vật liệu tương ứng - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thực hiện định lượng nguyên vật liệu cho món và xuất kho nguyên vật liệu tương ứng

1. Mục đích

Giúp quản lý nhà hàng tạo danh mục nguyên vật liệu, định lượng nguyên vật liệu cho từng món ăn và lập phiếu xuất kho cho các nguyên vật liệu tương ứng phục vụ cho việc quản lý tồn kho.

2. Các bước thực hiện

Trên trang quản lý, quản lý thực hiện theo các bước sau:

a. Tạo danh mục nguyên vật liệu

b. Định lượng nguyên vật liệu cho món ăn

c. Lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu tương ứng

Chi tiết các bước thực hiện như sau:

a. Tạo danh mục NVL

Vào Danh mục\Nguyên vật liệu, nhấn Thêm để khai báo các thông tin của nguyên vật liệu.

Lưu ý: Các trường thông tin có dấu (*) là trường thông tin bắt buộc nhập, người dùng không được để trống. Ngoài ra nếu quản lý nhà hàng muốn thiết lập tự động làm phiếu xuất kho nguyên vật liệu khi bán hàng thì cần khai báo thêm thông tin KHO NGẦM ĐỊNH.

b. Định lượng nguyên vật liệu cho món ăn.

Bước 1: Sau khi khai báo xong danh mục các nguyên vật liệu. Quản lý vào Danh mục\Thực đơn để khai báo món ăn,đồ uống.

Bước 2: Nhấn Thêm

  • Tại tab Thông tin chung, quản lý thực hiện khai báo các thông tin món ăn, sở thích phục vụ, chính sách giá bán (nếu có).

  • Tại tab Định lượng nguyên vật liệu thực hiện khai báo các nguyên vật liệu chế biến ra món ăn đó.

Khi khai báo xong danh mục Thực đơn thì các bạn nhân viên bán hàng, thu ngân đã có thực đơn để bán hàng cho khách và lập các hóa đơn bán hàng

upload_2020-3-20_17-29-48.

Phần mềm căn cứ vào số lượng món ăn/đồ uống đã bán trong ngày để tính toán phần NVL đã sử dụng tương ứng

c. Lập phiếu xuất kho Nguyên vật liệu tương ứng

Cách lập Phiếu xuất kho bán hàng xem chi tiết tại đây
Trường hợp quản lý thiết lập phần mềm tự động lập Phiếu xuất kho bán hàng sẽ thực hiện theo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 15/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan