Khai báo nhóm nguyên vật liệu - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Khai báo nhóm nguyên vật liệu


1. Mục đích
Nhóm nguyên vật liệu giúp phân chia các nguyên vật liệu thành các nhóm phù hợp để dễ dàng quản lý, theo dõi. Ví dụ các Nhóm nguyên vật liệu như: đồ khô, hải sản, gia vị, nước ngọt có ga,…

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện


1. Chọn Danh mục\Nhóm nguyên vật liệu, nhấn Thêm.


2. Nhập các thông tin về Nhóm nguyên vật liệu.
4. Lưu ý

  • Có thể tạo nhóm thuộc nhóm có sẵn bằng cách chọn nhóm trên danh sách sau đó nhấn Thêm
  • Nhấn để hiển thị tất cả các nhóm con hoặc để hiển thị chỉ các nhóm cha

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan