Quản lý nguyên vật liệu - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Quản lý nguyên vật liệu

Giúp nhà hàng thiết lập danh mục các Nguyên vật liệu, Nhóm nguyên vật liệu, Kho và Đơn vị tính phục vụ cho việc Quản lý mua hàng, Quản lý tồn kho hay Định lượng nguyên vật liệu cho các món ăn trong thực đơn.


Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan