Theo dõi tình hình kinh doanh_ CukCuk Phục vụ nhanh Archives - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
Theo dõi tình hình kinh doanh_ CukCuk Phục vụ nhanh

Theo dõi tình hình kinh doanh_ CukCuk Phục vụ nhanh

Giúp quản lý nhà hàng biết được tình hình hoạt động kinh doanh của nhà hàng ở bất kỳ thời điểm nào dựa vào các báo cáo thống kê, phân tích và tổng hợp số liệu về các hoạt động kinh doanh mà phần mềm cung cấp, từ đó dễ dàng đưa ra những quyết định kinh doanh phù hợp, nhanh chóng.