Theo dõi quỹ tiền - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Theo dõi quỹ tiền


1. Mục đích
Giúp quản lý nhà hàng nắm được dòng tiền thu, chi thực tế của nhà hàng, chi tiết từng giao dịch thu, chi, số tiền tồn quỹ, số tiền thu được của từng ca làm việc từ đó dễ dàng đối chiếu, kiểm tra sổ sách.
2. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
Đ
xem các báo cáo quỹ tiền, thực hiện các thao tác như sau:
1. Chọn Báo cáo\Quỹ tiền, mặc định hệ thống sẽ hiển thị báo cáo Bảng kê biên bản bàn giao.

1.1 Nhấn vào thông tin Ca làm việc để xem Chi tiết biên bản bàn giao ca.1.2 Nhấn Xem báo cáo Doanh thu theo mặt hàng để xem chi tiết.2. Nếu muốn xem các báo cáo khác:

2.1. Nhấn Chọn báo cáo.

2.2. Chọn tên báo cáo và khai báo tiêu chí muốn xem, nhấn Đồng ý.Xem danh sách báo cáo quỹ tiền

Phần mềm CUKCUK.VN cung cấp các báo cáo quỹ tiền sau:

STT

Tên báo cáo

Ý nghĩa

1

Bảng kê biên bản bàn giao

Giúp
quản lý nhà hàng biết được số tiền thu được của mỗi ca làm việc khi
không có mặt ở nhà hàng. Đồng thời kiểm tra, đối chiếu với biên bản bàn
giao của thu ngân

2

Chi tiền theo khoản mục chi

Giúp
quản lý nhà hàng xem được các khoản chi theo từng mục chi để biết hạng
mục nào chiếm phần lớn trong các chi phí bỏ ra kinh doanh.

3

Chi tiền theo thời gian

Giúp quản lý nhà hàng xem được thời gian nào chi nhiều tiền cho khoản chi phí nào để lập kế hoạch chi tiền cho các kỳ sau.

4

Sổ quỹ

Giúp quản lý nhà hàng biết được dòng tiền thực tế thu và chi của nhà hàng, nắm được số tiền còn lại của nhà hàng là bao nhiêu.

5

Bảng kê thu chi

Giúp quản lý nhà hàng xem chi tiết các giao dịch thu tiền, chi tiền tại nhà hàng.

Lưu ý: Có thể sắp xếp dữ liệu báo cáo theo thứ tự dữ liệu các cột. Xem chi tiết tại đây.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan