Theo dõi công nợ - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Theo dõi công nợ

1. Mục đích
Giúp quản lý theo dõi và nắm bắt được tình hình công nợ của khách hàng và nhà cung cấp tại mọi thời điểm. Từ đó có các chính sách chỉ đạo thu nợ và trả nợ phù hợp.
2. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây
(Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện

Đ
xem các báo cáo công nợ, thực hiện các thao tác sau:

1. Chọn Báo cáo\Công nợ, mặc định hệ thống sẽ hiển thị báo cáo Công nợ khách hàng.2. Nếu muốn xem báo cáo khác:

    • Nhấn Chọn báo cáo.
    • Chọn tên báo cáo và khai báo các thông tin muốn xem, nhấn Đồng ý.

Xem danh sách báo cáo công nợ
Phần mềm CUKCUK.VN cung cấp các báo cáo công nợ sau:

STT

Tên báo cáo

Ý nghĩa

1

Công nợ khách hàng

Giúp quản lý nhà hàng theo dõi công nợ phải thu khách hàng để thực hiện thu nợ

2

Công nợ nhà cung cấp

Giúp quản lý nhà hàng theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp để thực hiện trả nợ

4. Lưu ý

Từ phiên bản R3, để giúp phân biệt các nhà cung cấp, khách hàng trùng tên, số điện thoại sẽ thêm vào sau tên khách hàng hoặc nhà cung cấp.

Từ phiên bản R11, có thể sắp xếp dữ liệu báo cáo theo thứ tự dữ liệu các cột. Xem chi tiết tại đây.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan