Nhập kho - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Nhập kho


1. Mục đích
Giúp nhà hàng ghi nhận thông tin nhập kho các thành phẩm, nguyên vật liệu thừa,… Đối với nhà hàng dạng chuỗi phần mềm còn hỗ trợ thêm chức năng điều chuyển nguyên vật liệu từ nhà hàng này sang nhà hàng khác trong chuỗi nhà hàng… Đồng thời hỗ trợ theo dõi và quản lý danh sách các phiếu nhập kho.
2. Các trường hợp nghiệp vụ

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện
Để khai báo phiếu nhập kho khác, thực hiện như sau:
1. Vào Kho\Nhập kho.
2. Nhấn Thêm\Khác (Thành phẩm chế biến,…).


3. Nhấn Thêm dòng để khai báo các nguyên vật liệu nhập kho.

4. Tại cột Mã NVL: Nhập tên hoặc mã NVL để khai báo từng NVL cần nhập kho hoặc nhấn biểu tượng kính lúp để chọn nhanh hàng loạt NVL cần nhập kho. Nếu NVL chưa có sẵn thì nhấn biểu tượng để thêm nhanh.


Lưu ý: Nhập thông tin Hạn sử dụng để biết được những nguyên vật liệu nào sắp hết hạn và có những kế hoạch xử lý.

2.2. Nhập kho do điều chuyển từ nhà hàng khác
a.
Xem/tải phim hướng dẫnTải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

Để khai báo phiếu nhập kho do điều chuyển từ nhà hàng khác đến, thực hiện như sau:
1. Vào nghiệp vụ Kho\Nhập kho.
2. Nhấn
Thêm\Điều chuyển từ nhà hàng khác sau đó nhấn Chọn chứng từ để thêm Phiếu nhập kho.

3. Chọn khoảng thời gian muốn tìm phiếu xuất kho của nhà hàng khác chuyển nguyên vật liệu tới, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

4. Chọn chứng từ, sau đó nhấn Đồng ý.


5. Lúc này thông tin xuất kho sẽ chuyển sang Phiếu nhập kho đang lập.


6. Chỉnh sửa dữ liệu nếu cần thiết và nhấn Cất để lưu lại thông tin phiếu nhập kho.
Lưu ý: Nhập thông tin Hạn sử dụng để biết được những nguyên vật liệu nào sắp hết hạn và có những kế hoạch xử lý.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan