Quản lý tồn kho (CukCuk phục vụ tại bàn) Archives - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
Quản lý tồn kho (CukCuk phục vụ tại bàn)

Quản lý tồn kho (CukCuk phục vụ tại bàn)

Quản lý kho trên phần mềm giúp quản lý nhà hàng có công cụ theo dõi và tính toán tự động số lượng tồn kho, tình hình nhập/xuất kho để từ đó đưa ra các quyết định, chính sách bán hàng phù hợp đồng thời tránh các sai sót và phòng ngừa gian lận.