Tính giá xuất kho - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Tính giá xuất kho

1. Mục đích
Giúp quản lý nhà hàng tính lại giá xuất kho nguyên vật liệu trong các trường hợp như xuất kho trước khi chưa thực hiện lập phiếu nhập kho hay thay đổi giá nhập sau khi xuất kho,…

2. Các bước thực hiện
Để tính lại giá xuất kho nguyên vật liệu, thực hiện như sau:
1. Nhấn chọn tab Kho.
2. Nhấn Tính giá xuất kho.

3. Nhập mật khẩu tài khoản để xác nhận sử dụng.

4. Chọn kỳ muốn tính lại giá xuất kho. Có thể chọn theo tháng hoặc nhập từ ngày đến ngày.
Lưu ý: Chương trình chỉ cho phép tính lại giá xuất kho tối đa trong vòng 31 ngày.

5. Chọn các nguyên vật liệu muốn tính lại giá xuất kho.

6. Hoặc tích chọn Tất cả nguyên vật liệu nếu muốn tính lại giá xuất kho cho toàn bộ nguyên vật liệu tài nhà hàng.
7. Nhấn Tính giá.

8. Nhấn để xác nhận.


Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan