R86 (Ngày phát hành 14-10-2021) - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

R86 (Ngày phát hành 14-10-2021)

1. Đáp ứng website bán hàng online giúp nhà hàng tiếp nhận, xử lý và theo dõi đơn đầy đủ, nhanh chóng

2. Đáp ứng hủy hóa đơn trong thời gian 1 năm

3. Đáp ứng thiết lập cho phép/không cho phép nhân viên phục vụ/thu ngân thêm món khác

4. Đáp ứng nhập khẩu cập nhật nguyên vật liệu từ file excel

5. Đáp ứng lập nhanh phiếu nhập hàng và phiếu xuất kho

6. Đối với các đơn giao hàng của đối tác, đáp ứng thiết lập cho phép thu ngân xem danh sách đơn và tìm kiếm đơn theo mã đơn hàng


1. Đáp ứng website bán hàng online giúp nhà hàng tiếp nhận, xử lý và theo dõi đơn đầy đủ, nhanh chóng

Mục đích: Hiện nay, do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid, các nhà hàng không được phục vụ tại chỗ như trước mà chỉ được phép bán mang về/bán online theo quy định của Chính Phủ.

Vì vậy, CukCuk mang tới giải pháp mới – đáp ứng sử dụng riêng trang bán hàng Online, giúp nhà hàng gia tăng doanh số, vững vàng vượt qua đại dịch.

Các bước thực hiện:

Trường hợp 1: Nhà hàng đã đăng ký sử dụng đầy đủ tính năng của phần mềm CukCuk, quản lý nhà hàng thực hiện thiết lập menu và xác nhận đơn đặt hàng online như hiện tại. Chi tiết xem tại đây.

Trường hợp 2: Nhà hàng chỉ đăng ký sử dụng trang bán hàng Online của CukCuk

I. Đăng ký domain sử dụng trang Bán hàng online

 • Liên hệ với MISA để được hỗ trợ (Nhân viên MISA xem chi tiết tại đây)

II. Đăng nhập và thiết lập thông tin nhà hàng

Bước 1: Sau khi đăng ký tài khoản, nhân viên MISA sẽ cung cấp tài khoản và thông tin đăng nhập vào phần mềm CukCuk cho nhà hàng.

Quản lý thực hiên đăng nhập vào phần mềm

Bước 2: Trong lần đầu truy cập, nhà hàng cần thiết lập các thông tin chung bao gồm:

 • Tên nhà hàng
 • Loại hình nhà hàng
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại,….

Đối với những nhà hàng đăng ký sử dụng riêng Trang bán hàng online, trên trang quản lý, CukCuk đáp ứng cách tính năng sau:

 • Danh sách món: giúp quản lý có thể thiết lâp thực đơn của nhà hàng
 • Danh mục: giúp nhà hàng khai báo:
  • Thực đơn, nhóm thực đơn, sở thích phục vụ, nhóm sở thích phục vụ
  • Nguyên vật liệu, nhóm nguyên vật liệu, đơn vị tính
  • Khách hàng, đối tác giao hàng
  • Ca làm việc
  • Thẻ ngân hàng/Ví điện tử/Tài khoản ngân hàng
 • Thiết lập hệ thống: thiết lập các thông tin chung của nhà hàng
 • Website bán hàng: trang Bán hàng online

Bước 2: Thiết lập thực đơn trang Bán hàng online

Quản lý nhà hàng khai báo thực đơn tại nhà hàng theo 3 cách:

 • Nhập khẩu từ excel
 • Chọn từ thư viện
 • Tự khai báo

Các bước thêm món vào thực đơn thực hiện tương tự như hiện tại. Chi tiết xem tại đây.

Bước 3: Khai báo các danh mục:

Bước 4: Thiết lập Website bán hàng Online

 • Trên trang quản lý, chọn Website bán hàng, nhấn Sử dụng ngay

 • Thiết lập thực đơn, giao hàng,…Xem chi tiết tại đây.

III. Thực khách đặt món qua trang order online

Xem chi tiết tại đây.

IV. Nhà hàng xác nhận đơn đặt hàng online và giao đồ ăn cho khách

Đối với những nhà hàng chỉ đăng ký sử dụng trang bán hàng Online của CukCuk, trên màn hình bán hàng, thu ngân chỉ có thể tạo order mang về và xác nhận đơn đặt hàng online.

Các bước xác nhận order online và giao hàng cho khách xem chi tiết tại đây.

2. Đáp ứng hủy hóa đơn trong thời gian 1 năm

Chi tiết thay đổi: Hiện tại, nhà hàng có thể theo dõi và hủy hóa đơn trong thời gian 6 tháng. Tuy nhiên, một số nhà hàng có nhu cầu theo dõi và hủy hóa đơn trong thời gian 1 năm. Vì vậy, kể từ phiên bản R86, chương trình đáp ứng cho phép nhà hàng hủy hóa đơn trong thời gian 1 năm

Các bước thực hiện:

Trên trang quản lý, tại mục Hủy hóa đơn, nhà hàng có thể nhập số hóa đơn, tên khách hàng, số điện thoại,…để tìm kiếm hóa đơn cần hủy

3. Đáp ứng thiết lập cho phép/không cho phép nhân viên phục vụ/thu ngân thêm món khác

Mục đích: Giúp quản lý nhà hàng có thể thiết lập cho phép/không cho phép nhân viên phục vụ/thu ngân thêm món khác để tránh sai lệch báo cáo và ảnh hưởng đến doanh thu nhà hàng

Các bước thực hiện:

Trên trang quản lý, chọn phân hệ Thiết lập hệ thống\Mua hàng, bán hàng.

Quản lý nhà hàng có thể thiết lập Cho phép Nhân viên phục vụ, Thu ngân thêm món khác.

4. Đáp ứng nhập khẩu cập nhật nguyên vật liệu từ file excel

Mục đích: Giúp nhà hàng có thể thay đổi thông tin nhiều nguyên vật liệu cùng lúc một cách nhanh chóng

Các bước thực hiện:

Trên trang quản lý, chọn Danh mục\Nguyên vật liệu\Nhập khẩu.

Tại mục “Khi gặp nguyên vật liệu đã có trên hệ thống thì”

 • Tích chọn Cập nhật nếu nhà hàng muốn nhập khẩu cập nhật nguyên vật liệu từ file excel.
 • Tích chọn Bỏ qua nếu nhà hàng không muốn cập nhật thông tin nguyên vật liệu mới từ file excel

Ngoài ra, trên file excel nhà hàng có thể tích chọn Ngừng theo dõi nguyên vật liệu.

5. Đáp ứng lập nhanh phiếu nhập hàng và phiếu xuất kho

Mục đích: Giúp kế toán lập nhanh phiếu mua hàng từ phiếu báo hàng và phiếu xuất kho

Các bước thực hiện:

 • Lập phiếu nhập hàng từ file excel

Trên trang quản lý, tại phân hệ Mua hàng\Nhập hàng, khi thêm/sửa phiếu, quản lý nhà hàng/kế toán chọn Nhập khẩu.

Chọn file nhập khẩu từ máy tính.

Lưu ý: Nhà hàng có thể sử dụng file mẫu trên phần mềm

 • Lập phiếu xuất kho

Trên trang quản lý của Kho tổng, tại phân hệ Kho\Xuất kho, khi tạo phiếu xuất kho chọn Điều chuyển từ nhà hàng khác, chọn Phiếu báo hàng tương ứng

6. Đối với các đơn giao hàng của đối tác, đáp ứng thiết lập cho phép thu ngân xem danh sách đơn và tìm kiếm đơn theo mã đơn hàng

Mục đích: Giúp nhân viên thu ngân tìm kiếm đơn hàng nhanh chóng mà không phải mở từng đơn hàng để kiểm tra như trước

Các bước thực hiện:

Trên trang quản lý, chọn Thiết lập chung\Mua hàng/bán hàng, tích chọn Hiển thị Tên đối tác và Mã đơn hàng Đối tác thay số order trên đơn giao hàng

Trên phần mềm bán hàng hiển thị như ảnh dưới đây.

Cập nhật 07/12/2021

Bài viết liên quan